Undersökning Almedalsveckans arrangörer

Almedalsveckan Gotlands kommun har genomfört en enkätundersökning riktad till arrangörer som deltagit i 2007 års Almedalsvecka. Webbenkät sändes till namngivna kontaktpersoner för 167 arrangörer. Svarsfrekvensen var 56 procent.

Syftet med enkäten är att få ökad kunskap om arrangörerna som grupp samt synpunkter på hemsidan och dess funktion. Vi har även efterfrågat hur man bedömer bemötande och kompetens hos projektkansliet för veckan.

Genomsnittlig arrangör
Enligt undersökningen har den genomsnittlige arrangören deltagit 3-5 ggr och deltar med antingen 1-5 personer eller fler än 10 personer. I genomsnitt stannar man 3-4 nätter.

Förberedelsearbetet startar 4-6 månader före veckans genomförande och den tid man lägger ner speglar även samma fördelning som antalet personer. Antingen under 120 timmer eller mer än 160 timmar. Den ekonomiska satsningen ligger inom en spännvidd på 50 000 – 200 000 kr som genomsnitt.

Skäl att delta
Vårda och skapa kontakter anges som det viktigaste skälet att delta i Almedalsveckan. Medelvärdet är 4,6 på skala 1-6 där 6 anger högsta värdet. Som andra viktigast skälet anges Lyfta fram en fråga, medelvärde 4,5. Därefter är Sprida kunskap om den egna organisationen, medelvärde 4,5 samt Påverka beslutsfattare, medelvärde 4,0 högt rankande.

Att få publicitet i media bedöms inte lika viktigt, medelvärde 3,5.

Vi har även ställt frågan om arrangören bedömer att man uppnått uppställda mål. Av de som satt upp mål för sitt deltagande anger hälften att man som helhet nått de uppsatta målen. Den återstående hälften anger att man delvis uppnått sina mål.

Vid en närmare analys baserat på arrangörstyp finns en skillnad, politiska partier bedömer som viktigaste skäl är att få Publicitet i media följt av Lyfta en fråga och Sprida kunskap om sin organisation.

Hemsidan
Vi har frågat om hur man uppfattar funktionalitet allmänt samt, användarvänlighet och sökbarhet i kalendariet på hemsidan. Funktionalitet och information allmänt ges medelvärde 4,8 på skala 1-6. Kalendariets användarvändarvänlighet bedöms vara 4,6 och möjligheten att söka i kalendariet ges 4,8 som medelbetyg.

Bemötande och kompetens
Vid kontakt med Almedalsveckan/Gotlands kommun ger arrangörerna medelbetyget 5,7 på skala 1-6. Vi har även efterfrågat hur man uppfattar kompetensen hos de personer man har haft kontakt med, arrangörerna ger där medelbetyget 5,6. 15 procent av de som svarat har inte haft kontakt med Gotlands kommun.

Flytta Almedalsveckan
Önskemål om flyttning av veckan har kommit både från arrangörer och besöksnäringen på Gotland. Vi har därför ställt frågan vilken vecka man anser att Almedalsveckan ska genomföras. 41 procent av de som svarat vill att veckan ska flyttas till vecka 27. 33 procent vill behålla nuvarande tidpunkt som de senaste åren växlat mellan vecka 27 och 28. 20 procent av de tillfrågade vill flytta Almedalsveckan till vecka 26. Några önskar annan förlägging under sommaperioden.

Delta 2008
De allra flesta, 80 procent, uppger att de planerar att delta år 2008. 20 procent har inte tagit ställning i dagsläget. Ingen svarar att de inte tänker delta.

Hela undersökning (PDF)

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
kl. 09:00-12:00 samt 13.00-15.00
E-post: almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På almedalen.prod3.imcms.net använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?